+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

Erfrecht in Turkije

Voor vragen over erfrecht in Turkije bent u bij Adalet aan het juiste adres.

Erfrecht in Turkije

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken. Wat gebeurt er met uw huis of ander vermogen in Turkije als u komt te overlijden? Wat dienen de erfgenamen te doen? Hoe komt u aan een ‘verklaring van erfrecht’ of hoe kunt u achterhalen of de erflater schulden heeft achtergelaten? Voor al dit soort vragen bent u bij Adalet Juridisch adviesbureau voor Turks recht aan het juiste adres.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris.

De notaris verklaart hierin – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Turkse staatsburgers kunnen een ‘verklaring van erfrecht’ laten opstellen door een Turkse notaris (alle erfgenamen moeten hiermee dan wel instemmen) of door de kantonrechter in Turkije. Indien één der gerechtigden een buitenlandse nationaliteit heeft, is slechts de kantonrechter bevoegd.

Internationale aspecten van het Turkse recht

Het Turkse recht kent een wet waarin is bepaald welk recht van toepassing is indien zich gevallen voordoen met internationale aspecten, de zogenaamde Regels terzake het Internationale Privaatrecht. Uitgangspunt hiervan is dat het recht van het land waar de nalatenschap zich bevindt, altijd dwingend van toepassing is.

In Turkije dient onder andere:

  • een beschrijving te worden gemaakt van de nalatenschap; ook wel boedelbeschrijving genoemd.
  • vastgesteld te worden wie de erfgenamen zijn in een verklaring van erfrecht.