+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

Tarieven

Tarief I
€120

Per uur

Tarief II

€150

Per uur

Tarief III

Percentage

No Cure No Pay

Voor een eenvoudig juridisch advies of eenmalig juridische bijstand betaalt u €120,- (excl. 21%btw).

Betaling van tarief I dient te gebeuren binnen 14 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging van de opdrachtverlening.

 

Voor alle opdrachten geldt dat er een voorschot kan worden verlangd van maximaal 50%.

In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid om gespreid te betalen. Hiervoor dient u een bewijs te overleggen dat u niet over voldoende middelen beschikt om het bedrag in een keer te betalen.

Voor ingewikkeldere adviezen zaken of juridische bijstand waarvoor meer dan 2 uur nodig is betaalt u het uurtarief. Het uurtarief is €150,00 (excl. 21%. btw)

Betaling van tarief II dient te gebeuren binnen 14 dagen van de factuurdatum. Facturering vindt maandelijks achteraf plaats.

 

Voor alle opdrachten geldt dat er een voorschot kan worden verlangd van maximaal 50%.

In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid om gespreid te betalen. Hiervoor dient u een bewijs te overleggen dat u niet over voldoende middelen beschikt om het bedrag in een keer te betalen. 

 

In uitzonderlijke gevallen werken wij soms op percentage basis. Hiervoor geldt ‘no cure no pay’.

Betaling van tarief III dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de tegoeden door de cliënt.

Voor alle opdrachten geldt dat er een voorschot kan worden verlangd van maximaal 50%.

In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid om gespreid te betalen. Hiervoor dient u een bewijs te overleggen dat u niet over voldoende middelen beschikt om het bedrag in een keer te betalen.

Kosten anders dan voor de dienstverlening, worden aan u doorberekend. Deze extra kosten zijn bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten, kosten voor vertaling. Er worden geen andere extra kosten (zoals bijvoorbeeld kantoorkosten) in rekening gebracht.

De extra kosten worden direct in rekening gebracht en deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

Voor alle opdrachten geldt dat er een voorschot kan worden verlangd van maximaal 50%.

In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid om gespreid te betalen. Hiervoor dient u een bewijs te overleggen dat u niet over voldoende middelen beschikt om het bedrag in een keer te betalen.