+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

Rechtsgebieden

Een overzicht van zaken waarbij wij u van dienst kunnen zijn

Onze Rechtsgebieden

Onze dienstverlening voor particulieren en bedrijven:

Hiernaast kunt u alle rechtsgebieden vinden waarbij wij u van dienst kunnen zijn.

Buitenlandse Investering

Hypotheken

Bouwrecht & Aannemingsrecht

Erfenis, Successie en Overdracht

Tenuitvoerlegging van strafvonnissen, Strafrechtsvordering en Verjaring

Het indienen van aanvragen voor Turkse instanties en rechtbanken

Huwelijk, Echtscheiding en Alimentatie, Ouderlijk gezag, Voogdij en Adoptie

Handelszaken

Joint Ventures

Goederenvervoer en reizigersvervoer (toelichten)

Cheques, promessen en schuldbrieven

Overeenkomstenrecht

Huurrecht

Onroerend goed, appartementsmede-eigendom

Koop, verkoop en (ver)huur van onroerend goed

Erkenning en executoriale verklaring van Nederlandse rechterlijke uitspraken in Turkije

Huwelijk, Echtscheiding en Alimentatie, Ouderlijk gezag, Voogdij en Adoptie

Octrooirecht en behandeling van gevallen concurrentievervalsing

Internationaal Handelsrecht

Nationaliteitskwesties

Rehabilitatie en verwijdering uit gerechtelijke registers

Rehabilitatie en verwijdering uit gerechtelijke registers