+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

Met het oog op de mogelijke toekomstige toetreding tot de Europese Unie heeft Turkije veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor buitenlandse investeerders. Het land is daarmee wellicht voor veel bedrijven een aantrekkelijke handelspartner aan het worden. Recente ontwikkelingen op dit gebied zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid voor buitenlanders om onroerend goed te kopen in Turkije, iets wat in het verleden niet mogelijk was. Ook zijn er voor buitenlandse investeerders kredietmogelijkheden en stimulerende maatregelen. Turkije heeft daarbij met Nederland verdragen ondertekend die dubbele belastingheffing voorkomen.

In Turkije zijn in het kader van de douane-unie een aantal handelswaren vrijgesteld van export- en importheffingen, en heeft men in belangrijke gebieden vrijhandelszones ingesteld.

In het huidige systeem kunnen bedrijven gemakkelijker een vertegenwoordiging openen in Turkije of er een nieuw bedrijf vestigen. Tevens is de regelgeving voor verblijfs- en werkvergunningen gewijzigd, zodat deze gemakkelijker kunnen worden verkregen.

Positieve ontwikkelingen voor particulieren

De mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie heeft ook tot wijzigingen in het burgerlijk recht geleid. Zo kunnen nu ook particulieren onroerend goed op eigen naam kopen. In Turkije zijn de vakantiehuizen goedkoop in vergelijking tot andere mediterrane landen. Hypotheken en promessen kunnen op basis van vreemde valuta worden afgesloten.