+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

Het is al jaren bekend dat Turkije te kampen heeft met een niet geregistreerd geld circulatie binnen het onroerend goed markt. Door het niet opgeven van de reële marktwaarde bij eigendomstransacties misloopt de overheid heel wat belastingcentjes. Het is namelijk zo dat de wettelijke eigendomsleges (tapu leges) berekend wordt over de verkoopsom die partijen zelfstandig declareren bij het Kadaster/het Tapu kantoor. En daar gaat het al mis. Hoewel de verplichte gemeentelijke WOZ-waarde een basis indicatie zou moeten zijn voor de verkoopwaarde, wijkt de daadwerkelijke verkoopwaarde veelal af.

Nog afgezien van de misgelopen belastingcentjes blijkt de buitenlander veelal de dupe te zijn van irreële koopsommen met als gevolg dat Turkije geen stabiele handelsnaam kan creëren op de internationale onroerend goed markt.

De ingevoerde geldboete maatregel bleek tot nu toe niet doeltreffend genoeg te zijn. Vandaar dat per 4 maart 2019 het verkrijgen van een taxatierapport verplicht wordt gesteld. Voordat de akte van koop en levering kan plaatsvinden, dient middels een erkend taxatiebedrijf een taxatierapport met de reële marktwaarde van het object in kwestie vast te laten stellen, welk ten grondslag zal dienen voor het berekenen van de eigendom overdrachtsleges.

De voorschriften zijn vastgelegd in een verordening van het Kadaster verbonden aan de Ministerie van milieu en stedelijke ontwikkeling (TKGM). Zowel bij de aankoop als bij de verkoop van een onroerend goed zal men te maken hebben met een erkend taxateur die door de overheid is goedgekeurd, de zogenoemde “SPK lisanslı uzman kişi”.

Met deze nieuwe verordening zullen alle buitenlandse investeerders onderhavig zijn aan de gestelde voorwaarden, waarbij het opgesteld taxatierapport een geldigheidsduur heeft van maximaal 3 maanden vanaf de datum van uitgifte. Het verkrijgen van een nieuwe  taxatierapport binnen die 3 maanden is niet noodzakelijk tenzij er sprake is van een dusdanige wijziging aan het onroerend goed die effect zal hebben op de waarde.  Bij de nog in aanbouw zijnde gebouwen zal de waarde gebaseerd worden op de details van een voltooid object.

Het doel van de regering mag duidelijk zijn, maar de vraag blijft of de tussenkomst van een erkend taxateur daadwerkelijk ten goede zal komen voor de buitenlander. Daarentegen is het zeker een feit dat de tussenkomst van een taxateur de eigendomsoverdracht behoorlijk zal vertragen in een land waar de economie bijzonder snel draait.

Voor meer informatie hierover en begeleiding bij uw onroerend goed verkoop of aankoop kunt u contact met ons opnemen.