+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

The application runs via www.visa.gov.tr . At the end of this application you can schedule an
appointment at the Turkish Consulate. During the appointment we require the following documents
from you;
– Application form
– 1 Passport photograph
– Originals of passport and / or travel document, residence permit and insurance cards + copies
thereof.
– Bank statements from last 3 months
– Proof of income source
– Flight reservation
– Hotel reservation or invitation letter certified by a Notary in Turkey
– Currently the costs of this application are 60 euros p.p. for Single Entry, 190 Euros p.p. for Multiple
Entry.
Applicants can apply for this visa in person

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak
inplannen bij de Turkse Consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee
te nemen.
– 1 Pasfoto
– Bankafschriften van afgelopen 3 maanden
– Originelen van paspoort en/of reisdocument, verblijfvergunning en verzekeringspasjes +
kopieen hiervan.
– Bewijs van inkomensbron
– Vluchtreservering
– Hotel reservering of notaris goedgekeurd uitnodiging
– Aanvraagformulier dient ook uitgeprint en ondertekend te worden.
– Momenteel zijn de kosten van deze aanvraag 60 euro p.p. voor eenmalige toegang en 190
euro p.p. voor meerdere ingangen.
Visum dient persoonlijk aangevraagd te worden.
-Erasmus Stage Visa Application Process / Erasmus Stage Visum Aanvraag
Procedure
The applications runs via www.visa.gov.tr. At the end of this application you can schedule an
appointment at the Turkish Consulate. During the appointment we require the following documents
from you:
– Application form
– Passport
– 1 Passport photograph
– Erasmus Grant Agreement
– Proof of registration with the municipality
– Student card
Currently the costs of this application are 60 euros p.p.
Applicants can apply for this visa in person.

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak
inplannen bij de Turkse Consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee
te nemen.
– Aanvraagformulier
– Paspoort
– 1 pasfoto
– Erasmus Grant Agreement
– Bewijs van registratie bij de gemeente
– Studentenkaart
De kosten bedragen € 60,00 per persoon
Aanvragers kunnen dit visum persoonlijk aanvragen
– Montage and Repairman Purposes Visa Application Process / Montage Visum
Aanvraag Procedure
The applications runs via www.visa.gov.tr. At the end of this application you can schedule an
appointment at the Turkish Consulate. During the appointment we require the following documents
from you:
– Application form
– Passport
– 1 Passport photograph
– Letter from the municipality
– Mission letter from the employer
Currently the costs of this application are 190 euros p.p.
The national passport must be valid for a period of at least 15 months from the date of issue.

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak
inplannen bij de Turkse Consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee
te nemen.
– Aanvraagformulier
– Paspoort
– 1 Pasfoto
– Brief van de gemeente
– Opdrachtbrief van de werkgever
Montagevisums kosten 190 euro p.p.
Het nationale paspoort moet geldig zijn voor een periode van ten minste 15 maanden vanaf de
datum van afgifte.
– Education Visa Application Process / Studenten Visum Aanvraag Procedure
The application runs via www.visa.gov.tr . At the end of this application you can schedule an
appointment at the Turkish Consulate. During the appointment we require the following documents
from you:
– Application form
– Passport
– 1 Passport photograph
– Invitation from the university in Turkey (Acceptance letter of the university)
– Student card
Currently the costs of this application are 60 euros p.p.
Applicants can apply for this visa in person.

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr . Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak
inplannen bij de Turkse Consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee
te nemen.
– Aanvraagformulier
– Paspoort
– 1 Pasfoto
– Uitnodiging van de universiteit in Turkije (aanvaarding van de universiteit)
– Studentenkaart
De kosten bedragen € 60,00 per persoon.
Aanvragers kunnen dit visum persoonlijk aanvragen.
– Freight Visa Application Process/ Chauffeur Visum Aanvraag Procedure
The application runs via www.visa.gov.tr. At the end of this application you can schedule an
appointment at the Turkish Consulate. During the appointment we require the following documents
from you:
– Application form
– Passport
– 1 Passport photograph
– Employers statement
Currently the costs of this application are 60 euros p.p. for Single Entry, 190 Euros p.p. for Multiple
Entry.
National passport has to be valid for a period minimum one year from issuing date.
Applicants can apply for this visa in person.

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak
inplannen bij de Turkse Consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee
te nemen.
– Aanvraagformulier
– Paspoort
– 1 Pasfoto
– Werkgeversverklaring
Momenteel zijn de kosten van deze aanvraag 60 euro p.p. voor eenmalige toegang en 190 euro p.p.
voor meerdere ingangen.
Visum dient persoonlijk aangevraagd te worden.
Het nationale paspoort moet geldig zijn voor een periode van ten minste één jaar vanaf de datum
van afgifte.
– Employment Purpose/Special Employment Purpose Visa Application Process /
Werk Visum Aanvraag Procedure
The application runs via www.visa.gov.tr. At the end of this application you can schedule an
appointment at the Turkish Consulate. During the appointment we require the following documents
from you:
– Application form
– Passport
– 1 Passport photograph
– Contract
The total application fee is 191 Euro. 60 Euro is paid during the application and the remaining fee is
paid when the application is approved.
Applicants can apply for this visa in person.

Mocht uw salaris straks vanuit Turkije worden uitbetaald dan dient u voor werkvisum aan te vragen.
De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak
inplannen bij de Turkse Consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee
te nemen.
– Aanvraagformulier
– 1 Pasfoto
– Paspoort plus kopie ervan
– Contract vanuit uw werkgever in Turkije
De aanvraag kost 60 euro en mocht het worden toegewezen dient u tijdens het ophalen 131 euro te
betalen.
Visum dient persoonlijk aangevraagd te worden.